Gå til hoved indhold

Jeres første besøg

Få svar på hvordan jeres barns opstart er i Børneterapien

Visitation

Det første møde med Børneterapien vil som regel være ved visitationsundersøgelsen.

Vi har kontaktet jer og aftalt en tid, hvor I skal møde i Børneterapien med jeres barn. Vedlagt mødeindkaldelsen finder I et spørgeskema, som vi gerne vil have at I udfylder og har med til selve visitationen. Se link i højre side.

Behandlingsforløb

Når I har været til visitationsundersøgelsen og en ydelse er bevilget, kan barnets behandlingsforløb starte. Selvom der skulle være bevilget både fysioterapi og ergoterapi, vil jeres barn som regel starte med én af delene.

Fast terapeut og opstart

Jeres barn bliver tilknyttet en fast fysio- og/eller ergoterapeut, som kontakter jer og aftaler tid og sted for opstartssamtale (uden jeres barn) og den første behandling med barnet samt faste tider fremover. De enkelte behandlingsseancer varer som regel 45 minutter.

På baggrund af indkomne journalnotater, visitationsnotatet herfra og opstartsamtalen, bliver der planlagt en behandling, der tager udgangspunkt i barnets kerneproblematikker og samtidig tager højde for at barnet og I skal lære stedet og os at kende.

Kontaktoplysninger

Ved behandlingens start vil I blive bedt om at udfylde et skema med relevante oplysninger om jer (fx tlf.nr., mailadresse og adresse), samt kontaktinformation til barnets institution, støtteperson, barnets læge, hospitalstilknytning m.m.

Billede- og videotilladelse

I Børneterapien bruger vi billeder og video til test, dokumentation, intern og extern undervisning og som PR på fx denne hjemmeside. I vil derfor allerede fra starten af behandlingsforløbet blive bedt om at tage stilling til i hvilke situationer og til hvilke formål, vi må bruge billeder af jeres barn.