Gå til hoved indhold

Dem samarbejder vi med

- og sådan deler vi vores viden med jer og relevante fagpersoner

Nærmeste samarbejdspartnere

Vores nærmeste samarbejdspartnere i hverdagen er barnets familie og evt. støtteperson/pædagog. Derudover arbejder vi sammen med andre fagpersoner, der også har kontakt til barnet. Det kan fx dreje sig om hospitaler, læger, lærere, psykologer, talepædagoger og sagsbehandlere.

Mødedeltagelse

Vi kan deltage i relevante møder, fx handleplansmøder, møder i hospitalsregi eller lignende.

Resultatgennemgang

Når vi har skrevet en status eller har udført en test, kan disse gennemgås med relevante fagpersoner foruden forældrene. De bruges også i vores samarbejde med kommunerne om fremtidige ydelser. Vi bliver enige med forældrene om, hvem der kan have udbytte af den nye viden og planlægger et fælles fremtidigt fokus i tæt samarbejde med de personer, der omgåes barnet i hverdagen.

God sammenhæng

På den måde er vi sikre på, at tingene hænger godt sammen for både barnet og for jer som familie og at alle er enige om det aftalte.