Gå til hoved indhold

Et forløb fra A-Z

Beskrivelse af et typisk behandlingsforløb i Børneterapien

Behandlingsforløb i Børneterapien

  • En henvisning sendes til Børneterapien. Initiativet kan både komme fra jer selv, hospitalet, barnets daginstitution, egen læge eller andre instanser, men det er altid barnets egen kommune (jeres sagsbehandler) der henviser, bevilger og betaler og der skal være en konkret årsag, diagnose eller problemstilling.
  • Børneterapien modtager henvisningen fra sagsbehandleren og indkalder til en visitationsundersøgelse, som varetages af et fast team bestående af en fysioterapeut og en ergoterapeut. En fra visitationsteamet kontakter jer og aftaler, hvornår I skal komme.
  • Efter undersøgelsen skrives et notat med en anbefaling af, hvilken slags ydelse vi finder passer til barnet. Notatet sendes til jer og den henvisende sagsbehandler. Sagsbehandleren tager derefter stilling til, om vores anbefaling kan følges.
  • Når vi har fået afgørelsen fra kommunen, kontakter barnets kommende terapeut jer for at aftale mødetid og sted.
  • Jeres barn vil som regel starte op til enten fysio- eller ergoterapi (også selvom begge dele skulle være bevilget). Det første besøg varer ca. 45 minutter ligesom de enkelte behandlingsseancer gør. Første gang deltager en eller begge forældre sammen med barnet og vi aftaler, hvordan den første tid af behandlingsforløbet skal foregå; hvem der er med barnet og om noget af behandlingen evt. skal foregå hjemme eller i barnets daginstitution. Behandlingsforløbet kan justeres undervejs efter barnets behov og vores muligheder.
  • I løbet af de første 3 gange barnet kommer til træning, sætter terapeuten langsigtede og kortsigtede mål. I videst mulig omfang inddrages forældre eller støttepædagoger i denne målsætning.
  • Hvis det viser sig relevant at udføre visse tests eller undersøgelser, kan nogle af behandlingstiderne gå til dette samt efterfølgende rapportskrivning.
  • Hjemmeprogram/træning i hverdagen. I dagene mellem barnets besøg i Børneterapien træner I selv med barnet derhjemme, hvis det er en del af forløbet. Har I spørgsmål om noget undervejs, er I altid velkomne til at kontakte os på mail eller telefon.
  • Ca. 6 uger inden ydelsens afslutning vurderer terapeuten, om barnet har behov for endnu en ydelse eller om der er belæg for at afslutte behandlingen. Alt efter vurdering skrives et afslutningsnotat eller en ansøgning om fornyet ydelse til den henvisende sagsbehandler.