Gå til hoved indhold

Ydelser, takster og betalingsbetingelser

Alle ydelser fra Børneterapien foregår efter faste takster

Hvad er inkluderet?

Prisen for en ydelse dækker udover kontakten med barnet, den tid terapeuten bruger på administration, skriftligt arbejde herunder rapportskrivning, møder og evt. transport.

Eventuelle udgifter til transport af barnet opkræves særskilt.

Børneterapien modtager børn fra de fleste kommuner i Region Hovedstaden.

Al behandling i Børneterapien bliver først sat i gang, når der er lavet en præcis aftale om, hvad der skal ske, hvornår og til hvilken pris.

Opsigelse inden udløb

Flytter barnet til en anden kommune, eller skal behandlingen ophøre af andre grunde før ydelsens udløb, kan den betalende kommune ophæve aftalen. Opsigelsen sker skriftligt/på mail og betalingsbetingelserne er: løbende måned + 30 dage.

Ydelser og takster

Ydelse A

Pris: 16.933,- kr.

Antal timer: 20 timer

Tidsramme: 3, 6 eller 12 måneder

Beskrivelse:

Afklarende forløb til børn, som har kendt behov for fysio- og/eller ergoterapi, hvor der er behov for afklaring af fremtidig indsats. Erstatter visitationsundersøgelse.

eller

Udfærdigelse af specifik undersøgelse, for eksempel CPOP.

eller

Afgrænset vejledningsforløb til forældre og/eller øvrige omkring barnet med henblik på daglige aktiviteter i skole, fritid, leg og sport.

eller

Vejledning i forhold til selvhjulpenhed ex afprøvning af hjælpemidler.

eller

Tilsyn og opfølgning i forbindelse med hjemmetræning jf. serviceloven § 32.

Ydelse B

Pris: 29.633,- kr.

Antal timer: 35 timer

Tidsramme: 6 eller 12 måneder

Beskrivelse:

12 måneder: Svarer til behandling hver anden uge i Børneterapien eller hver fjerde uge i barnets nærmiljø 44 uger om året.

6 måneder: Svarer til ugentlig behandling i Børneterapien eller behandling hver anden uge i barnets nærmiljø svarende til 22 uger.

Behandlingen kan samles i mere intensive forløb eller omlægges til rådgivning efter faglig vurdering.

Udfærdigelse af specifik undersøgelse, for eksempel Sensorisk Profil.

Ydelse C

Pris: 55.033,- kr.

Antal timer: 65 timer

Tidsramme: 12 måneder

Beskrivelse:

Svarer til ugentlig behandling i Børneterapien eller behandling hver anden uge i barnets nærmiljø 44 uger om året.

Behandlingen kan samles i mere intensive forløb eller omlægges til rådgivning efter faglig vurdering.

Ydelse D

Pris: 97.366,- kr.

Antal timer: 115 timer

Tidsramme: 12 måneder

Beskrivelse:

Svarer til to ugentlige behandlinger i Børneterapien eller behandling hver uge i barnets nærmiljø 44 uger om året.

Behandlingen kan samles i mere intensive forløb eller omlægges til rådgivning efter faglig vurdering.

Download ydelseskatalog