Gå til hoved indhold

En henvisning fra A-Z

Et typisk forløb indeholder 8 arbejdsgange

Henvisningforløb fra A-Z

  1. Sagsbehandleren i barnets kommune sender en henvisning til Børneterapien med oplysning om relevante ønsker fx visitation eller behandling.
  2. Børneterapien bekræfter modtagelsen af henvisninger pr. mail.
  3. Børneterapien indkalder barn og forældre til en visitationsundersøgelse eller evt. direkte til behandling.
  4. Børneterapien skriver et notat på baggrund af visitationsundersøgelsen, hvor der er taget stilling til om behandling vil være relevant her og i så fald hvilken eller hvilke ydelser, der er behov for. Notatet sendes til kommunen og forældrene så begge parter får den samme information samtidig.
  5. Sagsbehandleren eller visitationsudvalget i barnets kommune vurderer om de vil følge anbefalingerne. Afgørelsen sendes skriftligt til både forældre og Børneterapien.
  6. Når en ydelse er bevilget og Børneterapien har fået besked, indkalder vi barnet og forældrene til et opstartsmøde, så snart behandlingen kan gå i gang.
  7. En ydelse i Børneterapien kan indeholde undersøgelse, test, træning, behandling og derudover evt. deltagelse i relevante møder, speciallægeundersøgelser og lignende der vedrører barnet.
  8. Hen mod afslutningen af ydelsesperioden skrives en rapport om behandlingens forløb, barnets aktuelle funktionsniveau og begrundelse for forlængelse eller afslutning af ydelsen.