Gå til hoved indhold

Udholdenhed

Barnet udfordres igennem meningsfulde aktiviteter så puls og iltoptagelse stiger

Udholdenhed

Barnet udfordres så puls og iltoptagelse stiger. Der er talrige måder at træne udholdenhed på, alt efter niveau og formål med interventionen. De mindre børn udfordres i højere grad gennem leg; fx ved at hoppe i trampolin, trille eller kravle under, igennem og over forhindringer.

For de større børn og med flere ressourcer sigtes der mod at arbejde med relativt høj intensitet over længere tid, hvilket kan foregå på cykel, løbebånd, i bassin eller i det fri gennem diverse lege og aktiviteter.

Ved udholdenhedstræning bliver en bevægelse gentaget mange gange, og vil dermed også medvirke til at øge de involverede musklers repræsentation i hjernen (motorisk cortex).