Takster og betalingsbetingelser

Takster og betalingsbetingelser
Alle ydelser fra Børneterapien foregår efter faste takster. Taksterne fremgår af vores ydelseskatalog

Hvad er inkluderet?
Prisen for en ydelse dækker udover kontakten med barnet, den tid terapeuten bruger på administration, skriftligt arbejde herunder rapportskrivning, møder og evt. transport.

Eventuelle udgifter til transport af barnet opkræves særskilt.

Børneterapien modtager børn fra de fleste kommuner i Region Hovedstaden.

Al behandling i Børneterapien bliver først sat i gang, når der er lavet en præcis aftale om, hvad der skal ske, hvornår og til hvilken pris.

Opsigelse inden udløb
Flytter barnet til en anden kommune, eller skal behandlingen ophøre af andre grunde før ydelsens udløb, kan den betalende kommune ophæve aftalen. Opsigelsen sker skriftligt/på mail og betalingsbetingelserne er: løbende måned + 30 dage.

Ydelseskatalog og henvisninger

fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser og takster

Henvisning til Børneterapien

Henvisningskema til Visitationsundersøgelse eller almen genoptræning

Forsat bevilling

Henvisningsskema til fortsat bevilling i Børneterapien