Oralmotorisk team Gentofte Kommune

Oralmotorisk team i Gentofte Kommune er et tilbud til børn med større mundmotoriske vanskeligheder. Teamet er tværfagligt og består af ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog, tandplejer og tandlæge.

Alle i teamet er uddannede Castillo Morales terapeuter. Castillo Morales konceptet er helhedsorienteret og bygger på den viden, man har om centralnervesystemets udvikling, plasticitet og dynamik samt barnets tidlige udvikling.

Konceptet tager udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling set i et tværfagligt perspektiv. I konceptet arbejdes der med hele kroppen, ansigt og mund. Der kan evt. suppleres med ganeplader og andre former for stimulationshjælpemidler.

I indsatsen anvender vi også andre metoder og tilgange som fx OPT (Oral Placement Therapy).

Oralmotorisk team

Ydelseskatalog og takster

Henvisning til Oralmotorisk team

Forsat bevilling til Oralmotorisk team