Til kommuner

Her kan du se, hvad vi kan tilbyde og hvem der kan henvise

Børneterapien tilbyder fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse, test og behandling til et bredt spekter af børn.

Vi modtager børn fra hele Region Hovedstaden, alle børnene har enten midlertidig eller varig funktionsevnenedsættelse. Der er ofte tale om børn med en kombination af fysiske og psykiske vanskeligheder.

Hvilke børn behandler vi?
Vi behandler alle børn med behov - fra akutte kortvarige til længerevarende forløb fx børn med

  • Almen Genoptræningsplan(GOP) efter akutte skader, operationer eller anden hospitalsbehandling
  • Cerebral parese
  • Psykomotorisk retardering
  • Sjældne handicap og syndromer
  • Senhjerneskader
  • Sansemotoriske vanskeligheder
  • Følger efter for tidlig fødsel

Hvem henviser?
Det er altid barnets hjemkommune, der henviser til behandling i Børneterapien. Kommunen kan henvise til:

  • Visitationsundersøgelse for at afklare om barnet er egnet til behandling her og i så fald hvilken ydelse, der vil være relevant
  • Fysio- og/eller ergoterapeutisk behandling ifølge Serviceloven § 11, stk. 7 eller § 86(44)
  • Almen genoptræning ifølge Sundhedslovens § 140

 Kom og besøg os
Vil du og din kommune vide mere om Børneterapien, så ring eller mail gerne til os. Du og dine kolleger er også meget velkomne til at komme forbi og se, hvor vi bor og hvordan vi arbejder med børnene. Ring og aftal tid for jeres besøg med vores leder Caroline Verbeek på tlf. 39 98 44 70. 

Ydelseskatalog og henvisninger

fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser og takster

Henvisning til Børneterapien

Henvisningskema til Visitationsundersøgelse eller almen genoptræning

Forsat bevilling

Henvisningsskema til fortsat bevilling i Børneterapien

Oralmotorisk team

Ydelseskatalog og takster

Henvisning til Oralmotorisk team

Forsat bevilling til Oralmotorisk team