Fysioterapi

Det fysioterapeutiske tilbud

Motorisk træning
Træningen tager udgangspunkt i barnets nuværende udviklingstrin, barnets situation og motoriske udvikling gennem grovmotoriske aktiviteter, struktureret leg, sansestimulation og funktionstræning.

Udholdenhed (konditionstræning)
Barnet udfordres så puls og iltoptagelse stiger. Der er talrige måder at træne udholdenhed på, alt efter niveau og formål med interventionen. De mindre børn udfordres i højere grad gennem leg; fx ved at hoppe i trampolin, trille eller kravle under, igennem og over forhindringer. For de større børn og med flere ressourcer sigtes der mod at arbejde med relativt høj intensitet over længere tid, hvilket kan foregå på cykel, løbebånd, i bassin eller i det fri gennem diverse lege og aktiviteter. Ved udholdenhedstræning bliver en bevægelse gentaget mange gange, og vil dermed også medvirke til at øge de involverede musklers repræsentation i hjernen (motorisk cortex).

Muskeltræning
Barnet udfordres, så specifikke muskelgrupper trænes og muskeltræning anvendes til at forbedre generel og specifik muskelfunktion. For de yngste og mindre ressource stærke børn vil træningen i højere grad bestå af mere generel muskeltræning og derfor bestå af grovmotoriske funktioner og i højere grad indgå gennem leg. For de større børn vil øvelserne typisk være benpres, rejse/sætte sig, hælløft og et bens step. De fleste øvelser kan gradueres med en vægtvest med individuel tyngde. Når barnet er fortroligt med træningen udvides programmets kompleksitet og kan indbefatte øvelser hjemme. Træningen af børn og unge tilrettelægges på en måde, så det virker sjovt og derved motiverende.

Bassintræning
Børneterapien har et varmtvandsbassin på 2x6 m, hvor der er hæve sænke bund og vandet er 35 grader. Det giver os mulighed for at træne børn med forskellige problematikker. Bassintræning består af flere elementer: Opdriften i vandet, giver en vægtløs tilstand, der gør, at børn der har svært ved at bevæge sig på land på grund af tyngdekraften, mere ubesværet kan bevæge arme og ben eller simpelt hen gå. Det varme vand virker afslappende på spændt muskulatur eller smerter og kan give barnet et frirum med plads til smil og leg. Vandmodstanden gør at bassinet også er et godt sted at træne muskler, kondition og åndedræt. Den turbulens og de bevægelser der skabes i vandet påvirker konstant barnet og er dermed også en måde at træne balancen på.

Råd og vejledning
Forældre, pædagoger og andre tæt på barnet kan få råd og vejledning i, hvordan de stimulerer barnets motoriske udvikling i hverdagen med aktiviteter og lege. Det er netop ved at barnet bruger og øver sine færdigheder i hverdagen at færdighederne automatiseres og udvikles. Vi kan også vise udspænding, udlevere idé- og træningsprogrammer, vise og oplyse om forflytning og den rigtige løfte-bæreteknik.

Hjælpemidler
Fysioterapeuterne kan vejlede ved afprøvning, tilretning og ansøgning om hjælpemidler fx stol, ståstativ, gangredskab og cykel. I børneterapien har vi et udvalg af forskellige hjælpemidler; sko, gangredskaber, cykler og ståstativer til afprøvning og nogle gange hjemlån, forud for en yderligere beslutning og ansøgning. Vi formidler også kontakt til fx bandagist, skomager og ortopæd.

Kommunikation
For at hjælpe barnet med at overskue træningen arbejder vi struktureret med billeder, ligesom vi kan understøtte  kommunikationen med Tegn til Tale.