Ergoterapi

Det ergoterapeutiske tilbud

Finmotorik
Vi arbejder med finmotoriske aktiviteter til træning af fx øje-hånd-koordination og udvikling af tegne-/skrivegreb, greb til at kunne klippe, greb til spisning og greb til brug ved af- og påklædning. Det kan foregå via lege, hvor barnet naturligt bliver motiveret til at bruge sine hænder til at manipulere, samarbejde mellem hænderne, mærke efter, koordinere, styrke og præcisere sine greb. Der findes mange spil som kan træne og styrke finmotorikken og det er terapeutens opgave at finde lige præcis det, som kan motivere barnet til at øve sig på noget, som egentlig er svært og det derfor helst vil undgå.

Kommunikation
Vi arbejder med struktureret kommunikation ved hjælp af billeder,
Tegn-til-Tale, kontaktstyret legetøj, kommunikationsprogrammer på computeren mm.

Mundmotorik
Vi tilbyder undersøgelse, vejledning og behandling til børn med vanskeligheder inden for områderne: 1) sutte-, synke- og tyggefunktion, 2) spise- og drikkefunktion, 3) savlen samt 4) kommunikation og mimik/ansigtsudtryk. Barnets vanskeligheder analyseres og der gives vejledning i metoder og øvelser, som kan udføres hjemme i hverdagen. Vi har desuden en  Castillo Morales terapeut, som kan udføre specifik behandling ud fra det koncept, men andre metoder og koncepter bruges også.

Syn (Visuel Perception)
Nogle børn har svært ved at identificere og fortolke visuelle informationer hurtigt og præcist. Dette kan bl.a. medføre at man kan få svært ved at lære at lægge puslespil, læse og stave. Gennem forskellige undersøgelser og tests, kan ergoterapeuterne identificere hvilke visuelle perceptionsforstyrrelser, der er hos barnet og derudfra udarbejde strategier, der gør det lettere for barnet at lære de forskellige færdigheder.

Computertræning
Vi laver computerafprøvning og arbejder med særlige programmer, som træner forskellige motoriske og indlæringsmæssige færdigheder. Selve computerafprøvningen går ud på at afdække, hvordan arbejdspladsen omkring computeren er indrettet, alternative betjeningsmuligheder og egnede programmer til det enkelte barn. Som regel er det første vi ser på, hvordan barnet kan styre computeren. Skal det fx i starten foregå ved hjælp af touch skærm, 0-1 kontakt eller specialmus og hvornår kan man gå over til at bruge almindelig mus. 

ADL-træning
ADL står for Almindelig Daglig Livsførelse. ADL-træningen går ud på at lære barnet dagligdags gøremål som at tage tøj af og på,  spise selv, indgå i lege med andre børn og klare den personlige hygiejne.  I ergoterapien kan vi hjælpe barnet med at blive så selvhjulpent som muligt samt motivere barnet til lyst, leg og læring. ADL kan også bruges til fx at få træning i brug af begge hænder ind i hverdagsaktiviteter. Herunder ser vi Annika som træner brug af venstre hånd, styrke, præcision og samarbejde mellem hænderne - og oven i købet tjener lidt lommepenge ved udførelsen af en dagligdags aktivitet.

Se video hvor Annika slår græs

Hjælpemidler
Ergoterapeuterne kan vejlede og afprøve små hjælpemidler i forbindelse med spisning og madlavning, skriveredskaber, håndskinner, alternative styreredskaber til computer, kugle- dyner, puder og stole.

Råd og vejledning
Forældre, pædagoger og andre tæt på barnet kan få råd og vejledning i, hvordan de i hverdagen stimulerer barnets udvikling indenfor ovenstående områder fx ved hjælp af et idéprogram.