Behandling og træning

Generelt for begge faggrupper

Begge faggrupper
I Børneterapien arbejder fysio- og ergoterapeuter tæt sammen, hvilket giver os optimal mulighed for at forstå og få indsigt i barnets ressourcer og komme omkring hele barnet.

På nogle områder kan vi overlappe hinanden, på andre er vi meget fagspecifikke.

I afsnittene herunder vil I derfor kunne se områder beskrevet, som ligner hinanden og andre som kun er nævnt under den enkelte faggruppe.

Undersøgelse
Vi undersøger og analyserer barnets grov- og finmotoriske niveau og evner samt afdækker aktivitetsproblematikker, som har indflydelse på hverdagens gøremål.

Tests og observationer
Til dette benytter vi os af forskellige standardiserede tests og observationer og tilrettelægger vores behandling med fokus på sansebearbejdning, udvikling og selvhjulpenhed.

Det er desuden relevant for os at få både lægelige informationer og viden fra forældre, pædagoger og lærere.

Målsætning
Målet for træningen skal være realistisk og vurderes individuelt i samarbejde med forældre og gerne barnet selv for at gøre træningen mest mulig motiverende.

Træningen er tilrettelagt
således, at terapeuten har udvalgt relevante aktiviteter ud fra de overordnede mål. Ofte har barnet selv ønsker til træningen, som terapeuten integrerer ud fra målsætningen.

Formålet
med træningen sættes ud fra barnets daglige aktivitetsniveau, indlæring af færdigheder i forhold til de motoriske milepæle og for at blive mere selvhjulpen.