Til fagfæller

Hvem er vi og hvad står vi for?

Vi er et hus fyldt med entuisiastiske terapeuter, en imødekommende administrativ medarbejder, en seniormedarbejder, der sørger godt for os i hverdagen og en bredt favnende teknisk alt-mulig-mand.

Energi og engagement
Børneterapien emmer af energi og engagement og vi har alle det til fælles, at vi brænder for at give vores børn og deres familier et meningsfyldt forløb med glæde, og oplevelsen af at deres indsats nytter.

Terapeutgruppen
består af 7 ergoterapeuter og 11 fysioterapeuter. Det er en arbejdsplads, hvor man bliver længe; en trediedel af gruppen har været her mere end 10 år og har specialiseret sig inden for denne særlige målgruppe af børn med mange forskellige handicaps og syndromer.

Bred faglig dynamik
Det giver en base af velfunderet viden og erfaring som blandet med den anden halvdel af gruppen, der kommer med ny teoretisk viden og arbejdsmetoder, giver en nuanceret og bred faglig dynamik i gruppen.

Prioriteter
Børneterapien prioriterer at medarbejderne besidder en høj faglig kompetence, som vi opnår via kurser, efteruddannelse, faglig sparring og målrettet praksiserfaring.

Videndeling
Vi har ressourcepersoner indenfor diagnosegrupper, tests og behandlingsmetoder og vi vidensdeler på månedlige møder.

Evidensbaseret forskning og erfaring
For at udvikle og vedligeholde den faglige ekspertise bestræber vi os på at arbejde målrettet og effektivt ud fra evidensbaseret forskning og erfaring.