Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan mit barn komme i Børneterapien?
Dit barn skal henvises via din kommune, ofte af en sagsbehandler eller en børne/familieafdeling. Når vi får henvisningen, bliver du og dit barn kontaktet af Børneterapien.

Hvem i kommunen skal vi kontakte, hvis vi mener at vores barn kan have gavn af at gå i Børneterapien?
Jeres sagsbehandler eller børn-familieafdeling for børn med særlige behov.

Koster det noget at få mit barn i Børneterapien?
Man kan som hovedregel som privat person ikke betale sig til en ydelse i Børneterapien, men der kan via kommunen søges om en ydelse via Serviceloven §11 stk.4 og §44 (§86)

Hvad er forskellen på en fysioterapeut og en ergoterapeut?
I grove træk kan man sige at fysioterapeuter arbejder med det grovmotoriske område.

Det vil sige, at de træner børnene til at få stabilitet og kontrol over deres krop så de kan holde hovedet, sidde, stå, gå og løbe, som er forudsætninger for at klare mange af dagligdagens aktiviteter.

Ergoterapeuter arbejder med det finmotoriske, kognitive og perceptuelle område ofte ud fra et givent aktivitetsproblem.

Ergoterapeuten træner barnet til at udvikle håndmotorikken fx greb og øje-håndkoordination så det kan håndtere legetøj, skriveredskaber, spiseredskaber, styreredskaber til computer og klare af-og påklædning så selvstændigt som muligt.

Begge faggrupper arbejder med udvikling af barnets krops- og bevægelsesopfattelse samt sansemotoriske udvikling.

Kan I komme hjem til os og arbejde med vores barn?
Terapeuterne i Børneterapien behandler både på stedet, i barnets institution og i hjemmet, ud fra en vurdering af, hvor barnet profiterer bedst af træningen.

For at opnå den bedst mulige overførselsværdi og understøtte de færdigheder som barnet har tilegnet sig i Børneterapien, kan terapeuten vejlede og rådgive i hjemmet eller daginstitutionen.

Ofte har de ældste børn dog behov for mere plads og træningsredskaber, som kun findes eller bedst udnyttes i Børneterapiens lokaler.

Hvor langt tid behandles et barn typisk?
Ydelserne i Børneterapien løber som regel over perioder fra 3 måneder til 1 år. Ca. 6 uger inden ydelsens udløb udarbejdes der en statusrapport.

Enten afsluttes behandlingsforløbet eller også ansøges der om yderligere behandling. Ud fra rapporten vurderes behovet og længden af den nye ydelse.

Har man fået afsluttet et behandlingsforløb, kan man godt på et senere tidspunkt søge igen, hvilket sker efter samme procedure, som da man første gang blev henvist, nemlig via barnets kommune/sagsbehandler.

Hvilke kommuner samarbejder Børneterapien med?
Vi har samarbejdsaftaler med de fleste kommuner i Region Hovedstaden.