Barnet i centrum - familien i fokus

Børneterapien deltager i modeludviklingsprojekt på Helene Elsass Center i samarbejde med flere kommuner fra hele landet.

Et projekt om udvikling og afprøvning af en model for tværsektoriel og tværfaglig indsats til børn med CP (0-8 år) og deres familier.

For yderligere information kontakt afdelingsleder for HEC Care Patricia de Lipthay Behrend